Sitemize üye olmadan önce lütfen aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.


1. TARAFLARa


a) alzeyayinlari.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Samsun ili İlkadım ilçesi adresinde mukim ALZE YAYINLARI EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle ALZE YAYINLARI olarak anılacaktır)


b) alzeyayinlari.com internet sitesi ile başvuru yapan internet kullanıcısı tüketici, alzeyayinlari.com internet sitesine yapılan üye başvurularını değerlendiren internet kullanıcısı uzman, alzeyayinlari.com internet sitesine yapılan tüketici başvurularına yanıt veren internet kullanıcısı firma (Üye olarak anılacaktır)


b) alzeyayinlari.com internet sitesine üye olarak, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


2. TANIMLAR


a) Üye: alzeyayinlari.com’a üye olan ve alzeyayinlari.com’da sunulan Hizmetlerden, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi


b) Alıcı: alzeyayinlari.com’da sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üye


c) Satıcı: alzeyayinlari.com’da sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi


d) Hizmetler: Üyelerin Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ALZE YAYINLARI tarafından, alzeyayinlari.com içerisinde ortaya konulan uygulamalar


e) Ürün: alzeyayinlari.com’da satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet (alışverişe konu olan taşınır eşya ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar)


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


3.1 İşbu Sözleşme'nin konusu; ALZE YAYINLARI'nın sahip olduğu internet sitesi alzeyayinlari.com'dan üyelerin faydalanma şartlarının, alzeyayinlari.com üzerinden elektronik ortamda siparişi verilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3.2 Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamı, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile alzeyayinlari.com’un içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak ALZE YAYINLARI tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.


3.3 Üyelik Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, alzeyayinlari.com içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak ALZE YAYINLARI tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş bulunmaktasınız.


4. SATICI BİLGİLERİ


Unvanı : ALZE YAYINLARI EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.


Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Birlik Sitesi 1590 Cadde No: 1/108 Batıkent Yenimahalle/ANKARA


Telefon : +90 (552) 744 62 99


E-posta : bilgi@alzeyayinlari.com


5. ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek kişi :


Teslimat adresi : Ankara


Telefon :


E-posta/Üye adı : bilgi@alzeyayinlari.com


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ


Adı-Soyadı/Unvanı :


Adresi : Ankara


Telefon :


E-posta/Üye adı : bilgi@alzeyayinlari.com


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) ALZE YAYINLARI'na ait alzeyayinlari.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.


7.2. Listelenen ve alzeyayinlari.com’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetler ile bunların tüm vergiler dâhil satış fiyatı alzeyayinlari.com’un ilgili bölümünde gösterilmiştir.


7.4. Fiziken teslimi gereken ürünlerde, ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.


8. FATURA BİLGİLERİ


Ad-Soyad/Unvan : Ankara


Adres : Ankara


Telefon :


E-posta/Üye adı : bilgi@alzeyayinlari.com


Fatura teslim : Fatura, alıcının belirtmiş olduğu e-posta adresine mail yolu ile iletilecektir. (bakılacak)


9. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


9.1. Üye, alzeyayinlari.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ALZE YAYINLARI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


9.2. Üye, ALZE YAYINLARI'na ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ALZE YAYINLARI tarafından Üye’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Bir (1) işgünü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.


9.3. Sözleşme konusu her bir ürün, satılan ürünün niteliğine göre, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Üye'nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Üye veya Üye’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir veya bu süre içerinde alzeyayinlari.com üzerinden ürüne erişebilme imkanı sağlanır. Bu süre içinde ürünün Üye’ye teslim edilememesi veya kullanımına açılmaması durumunda, Üye’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.


9.4. ALZE YAYINLARI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Üye’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


9.5. ALZE YAYINLARI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Üye’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.6. Üye, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALZE YAYINLARI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.7. Üye; Sözleşme konusu ürünün tesliminden ve kullanıma açılmasından sonra Üye’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ALZE YAYINLARI'na ödenmemesi halinde, Sözleşme konusu ürünü ve bu üründen faydalanmak üzere kendisine tahsis edilmiş olan şifre vb. bilgi ve belgeleri 3 gün içerisinde varsa nakliye gideri ALZE YAYINLARI'na ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.8. ALZE YAYINLARI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez veya kullanıma açamaz ise, durumu Üye'ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat/kullanıma açma süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ALZE YAYINLARI'dan talep etme hakkını haizdir. Üye tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Üye’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Üye’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Üye tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Üye, ALZE YAYINLARI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Üye hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Üye’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Üye, olası gecikmeler için ALZE YAYINLARI'nı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.9. ALZE YAYINLARI'nın, Üye tarafından alzeyayinlari.com kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Üye’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALZE YAYINLARI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.


9.10. Üye, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Üye’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmeksizin kullanılacak cayma taleplerinde, KDV tutarı düşülerek bedel iadesi yapılır. Siparişin tesliminde ürünlerin eksik geldiği tespit edilirse, durum kargo görevlisi ile birlikte tutanağa bağlanmalı ve ALZE YAYINLARI'na 24 saat içerisinde mail yolu ile bildirilmelidir. Aksi takdirde siparişin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilir.


9.11. Üye ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Üye’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, ALZE YAYINLARI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Üye’den talep edebilir. Üye’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise ALZE YAYINLARI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.


9.11. Üye, ALZE YAYINLARI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ALZE YAYINLARI'na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, alzeyayinlari.com'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Ayrıca Üye’nin ALZE YAYINLARI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ALZE YAYINLARI'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


9.12. Üye alzeyayinlari.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


9.13. Üye, alzeyayinlari.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


9.14. ALZE YAYINLARI'na ait internet sitesinin üzerinden, ALZE YAYINLARI'na kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.


9.15. alzeyayinlari.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ALZE YAYINLARI ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ALZE YAYINLARI'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


9.16. ALZE YAYINLARI, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, alzeyayinlari.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ALZE YAYINLARI'ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


9.17. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


9.18. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ALZE YAYINLARI'nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ALZE YAYINLARI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


9.19. ALZE YAYINLARI'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ALZE YAYINLARI'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.


9.20. alzeyayinlari.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ALZE YAYINLARI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


9.21. ALZE YAYINLARI tarafından alzeyayinlari.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


9.22. ALZE YAYINLARI, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya;


(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ALZE YAYINLARI'na tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;


(b) ALZE YAYINLARI ve alzeyayinlari.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


9.23. alzeyayinlari.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye alzeyayinlari.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


9.24. ALZE YAYINLARI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya alzeyayinlari.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


9.25. ALZE YAYINLARI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


9.26. Taraflar, ALZE YAYINLARI'na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


9.27. ALZE YAYINLARI, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca -başvuru konusu süreçlerle sınırlı olarak- üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


10. CAYMA HAKKI


10.1. Üye; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, ALZE YAYINLARI'na bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALZE YAYINLARI'na aittir. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


10.2. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde ALZE YAYINLARI'na iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün iş bu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,


a) 3. kişiye veya Üye’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


b) İade formu,


c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


d) ALZE YAYINLARI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve borç altına sokan belgeleri Üye’ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


e) Üye’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Üye kusuru oranında ALZE YAYINLARI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Üye sorumlu değildir.


f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ALZE YAYINLARI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


11.1. Üye’nin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Üye’ye teslim edilmesinin ardından Üye tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, flash disk, oyuncak ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Üye tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.


11.2. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


12.1. Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Üye’den talep edebilir ve her koşulda Üye’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Üye, borcun gecikmeli ifasından dolayı ALZE YAYINLARI'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


13. YETKİLİ MAHKEME


13.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALZE YAYINLARI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


14. TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI


14.1. Teslimat şekli: Elektronik ortamda online teslimat


14.2. ALZE YAYINLARI tarafından satışa sunulan eğitim hizmeti elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, sözleşme konusu hizmet ödeme ile birlikte tüketicinin kullanımına açılmaktadır. Bu nedenle satışa sunulan hizmetin herhangi bir kargolama işlemi söz konusu değildir. ALZE YAYINLARI satın almadan itibaren en geç 48 saat içerisinde alınan hizmetin kullanıma açıldığına dair sözlü veya yazılı olarak tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Tüketiciye E-posta-SMS veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi kanalıyla yapılan her türlü bildirim geçerlidir. Satın alınan hizmet ile birlikte tüketiciye basılı yayın veya kitap hediye edildiği durumlara tüketiciden herhangi bir kargo ücreti alınmaz. Ancak tüketicinin adres bilgilendirme hatasından veya ihmalinden kaynaklı kargo iadelerinde kargo ücreti tüketiciye aittir. ALZE YAYINLARI tedarik aşamasında sıkıntı yaşanan hediye yayınları aynı türden başka yayınlarla değiştirme hakkını saklı tutar.


14.3. Ürünün teslimatı için sözleşmenin imzalı nüshasının ALZE YAYINLARI'na ulaştırılmış olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALZE YAYINLARI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


15. İADE VE İPTAL ŞARTLARI


15.1. Satın aldığınız Ders ürünü, online olarak teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde alzeyayinlari.com adresine başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.


a) Ürün Bedelinin %15’i + (Ürün Bedeli / Toplam Ders Saati) İşlenilen Ders Saati kadar ücretin iade ya da iptal işlemi yapılamaz. Kalan tutarın iade ya da iptali yapılarak belirtilen hesaba aktarılır.


b) Satın aldığınız Video Ders ürünü için iade yapılmamaktadır.


c) Kampanyalı dönemde kayıt olunan eğitim programlarında iade süreci bulunmamaktadır.


d) İade, Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. ALZE YAYINLARI tüketiciye hizmet bedelinin tamamını banka aracılığıyla tek seferde geri öder. ALZE YAYINLARI tarafından hiçbir surette tüketiciye elden nakit olarak para iadesi yapılmaz.


e) Herhangi bir nedenle sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda, tüketiciye eğitim hizmeti yanında hediye olarak gönderilen basılı yayın veya kitapların hiç kullanılmamış olması koşulu ile iadesi gerekir. Hediye yayınların tüketici tarafından kullanıldığı durumlarda yayın etiket bedeli düşüldükten sonra ücret iadesi gerçekleştirilir.


16. SÖZLEŞMENİN FESHİ


İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ALZE YAYINLARI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ALZE YAYINLARI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


17. YÜRÜRLÜK


Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.